NYTT FÖRSÖK ATT INFÖRA VATTENKRAFT PÅ GRAN CANARIA

Ny görs ett nytt försök att starta upp ett vattenkraftsprojekt på Canaria.

Ny görs ett nytt försök att starta upp ett vattenkraftsprojekt på Gran Canaria.

Arkipelagens minsta ö – La Palma – har gjort det, och nu verkar det som ett tidigare avdomnat vattenkraftprojekt på Gran Canaria skall kunna förverkligas.

Av: Bengt Björnekärr.
Före den nuvarande ekonomiska krisen i Spanien togs ritningarna fram för att anlägga ett vattenkraftverk på Gran Canaria. Vissa arbeten drogs igång, men när bankerna ströp sina krediter lades projektet på is.
Förhandlingar med nya parter har nu lett fram till en finansiering. Arbetena skall inledas så snart som möjligt, eller som man säger på spanska –”lo antes posible” – med att förbinda de två dammarna, Chira och Soria, som ligger i bergen på södra delen av ön. Det blir en tunnel, i vilken installeras en turbin och generator.  Effekten beräknas till 200 MW.
Projektet kallas ”La central hidroélectrica de Chira-Soria” och finansieras bl.a. av ”Red Eléctrica de Españia” (REE), som förbinder sig att årligen skjuta till 6,2 Meuros.  Byggnadstiden beräknas till 4 år och totalkostnaden beräknas bli 300 Meuro. Den ansvariga parten på ön är ”El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria”.
Genom vattenkraftverket kommer andelen förnybar energi öka från nuvarande 8 procent – genom vind- och solenergi – till närmare 70 procent av öns elenergibehov.
I projektet ingår även konstruktion av en avsaltningsanläggning vid kusten i Santa Águeda. För drift av denna vattenkälla anläggs en vindkraftpark, som dessutom skall driva de pumpar som för det avsaltade vattnet upp till Chira-dammen för påfyllnad, när så krävs.
SAMMANFATTNING
Trots att Gran Canaria har idealiska förhållanden för att producera alternativ elenergi, litar man inte på att industrin och hushållen kan erhålla en säker elleverans. Här blåser det ganska stadiga vindar från nordväst och koncentreras på öns östra kustlinje i trakten av Arinaga, där man också finner öns största vindkraftsparker. Här ligger bl.a. världens högsta vindkraftverk (drygt 200 m högt).
Tillgången till solenergi är också utomordentligt rik.
Trots dessa idealiska förhållanden är myndigheternas mening att man måste ha en energikälla, som kan ta vid om det skulle bli vindstilla och molnigt. Man vill så snart som möjligt kunna avveckla de oljedrivna kraftverken på ön för att få en koloxidfri miljö.
Som vi nu tyvärr kan se har den svenska vindkraftsutvecklingen stannat av, folk förlorar pengar på snurrorna och det pågår nedmontering istället för nybyggnad. Polen är en de stater, som f.n. köper snurror  – billigt – från Sverige.
I det kanariska vattenkraftprojektet är det nog mest uttrycket ”lo antes posible”, som inger viss oro. Det är inte alltid attraktiva projekt kommer igång som de skall – snarare tvärtom.
Bengt Björnekärr


Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: