Litet kanariskt slanglexicon

Smält in lokalbefolkningen :

Lär dig kanarisk slang!

Gran Canaria har precis som de flesta spanska regioner sin alldeles säregna slang. Den som börjat lära sig lite spanska och vill försöka integrera sig med den inhemska kanariska befolkningen kan dra mycket nytta av att lära sig de lokala uttrycken, svordomarna och inte minst de speciella kanariskafula orden”!

 

Här följer en liten grundkurs i kanarisk slang och svordomar… Ha roligt!

Text & Foto: Björn Ulfsson

Först en liten genomgång av den kanariska dialekten, som kan vara svår att förstå i början. Kanarier talar en mjukare spanska än spanjorer från fastlandet, men också lite ”grötigare”. I likhet med tex nordvärmländskan och vissa norrländska dialekter, kortarde av vissa ord.

En stor del av alla ”s” försvinner helt eller delvis i den kanariska spanskan, vilket kan vara förvirrande eftersom vissa kanarier ur arbetarklassen har svårt att förstå utlänningar som försöker pratavanligspanska. Därför kan det vara bra att lära sig uttala orden med kanarisk dialekt:

Dos (två) uttalas tex Do’

Maspalomas
uttalas Ma’paloma

Dos Cerverzas por favor (två öl tack) uttalas Do’ Cervezapor favor.

Generella kanariska slanguttryck: Ett av de viktigaste kanariska slangorden som man bör lära sig är:

chacho!

och

chacha!

Dessa ord är förkortningar av orden muchacho och muchacha, som betyder ungefärkille” och ”tjej”.

Orden används ungefär som i engelskans ”Hey, man”. Om en ung kanarier till exempel vill uttrycka att det är varmt kan han eller hon säga:

Chacho, que calór!” – vilket betyder ungefärgosse, vad varmt det är”. ”Chacha, que calór!” betyder naturligtvis ungefärdu bruttan, vad varmt det är!

Dessa ord är i sin enkelhet något av det coolaste man kan ta i sin mun bland unga kanarier, och som utlänning kan man väcka stor munterhet fester om man lägger in ettChacha….” ellerChacho… ” i sitt ”Que pasaeller ”Que tal”, när man hälsar någon:

Chacho, que pasa?!

Man kan också använda orden andra sätt, till exempel för att uttrycka förvåning, irritation, eller bara som ett glädjeutrop:

Chacho!

Chacha!

Hombre är ett annat ord som används liknande sätt, och betyder bokstavligen ”man”.

Hombre, que calor! (Ungefär ”Fasicken” vad varmt det är!… eller bokstavligen; Man, vad vad varmt det är… Gosse vad varmt det är. )

Detta ord är vanligt i hela Spanien och Latinamerika. Frågan är om inte den amerikanska engelskans användning av uttrycken ”hey man…” kommer från den mexikanska spanskan, där samma fraser använts ordagrant spanska i generationer.

En extremt vanlig spansk hälsningsfras som innehåller ordet ”hombre” men som inte finns i svenskan, motsvarar i engelskan ungefär: ”What’s up, man?”:

Hombre, que pasa?

Besynnerligtbarnsligahälsningsfraser

En märkvärdig sed existerar ännu Gran Canaria, vilken innebär att folk titulerar varandra ”mitt barn” i alla möjliga situationer. Unga som gamla kan hälsa varandra genom att säga:

Hola mi niño! (Hej mitt barn! – till manliga personer)

Hola mi niña! (samma fast till kvinnliga personer)

Que pasa mi niño/a! (What’s up kiddo?!)

Vale, mi niños!? (Ok mina barn!?)

Lägg märke till att även en mycket ung person kan använda denna fras för att hälsa en mycket äldre person, utan att det anses stötande. Vuxna personer av samma ålder kan också säganiño” till varandra.

Uttrycken används mestadels i avslappnade och familjära situationer, men även främlingar som träffas tex en buss använder det ibland.

Om du som svensk behöver hjälp att hitta vägen till någon sevärdhet i Las Palmas, och får hjälp av en kanarier, bli inte förvånad om de avslutar konversationen med:

”Vale mi niño/a?” (Ok, mitt barn, klarar du dig själv nu?”

”Vale”
Det universella slangordet över alla andra slangord

Vale är ett ord som används jämnt och ständigt i dagligt tal, av alla möjliga människor, och i alla typer av situationer.

Ordet uttalas ”ba’le”.

Det används över hela Spanien och kanarieöarna men är inte lika utbrett i latinamerika.

Uttrycket betyder ungefärok”, men har många applikationer, beroende tonfall och kontext.

Vale! som respons någon annans påstående eller förslag kan betydaOk, jag förstår”, ”ok jag håller med” ellerok, överenskommet”.

Vale? som en fråga, eller avslutning en fras, betyder som regel: ”Förstår du?”, ”går du med det?” ellerHåller du med om det?”

Sägs ordet vale med en smula irritation eller med intensiv ögonkontakt, kan det betyda: ”Ok, jag vill inte prata om det mer”, ellerok, men stick härifrån nu”.

Sura expediter i affärer säger iblandVale?!för att understryka att det man frågar efter inte finns eller att de inte har lust att hjälpa till med något mera.

No, eso no tengo… vale?! (”Nej, det har vi inteOk?…. Om du inte tänker köpa något mera stick, ok?!”)

Sägs ordetvaledäremot med ett varmt leende kan det betydaOk, trevligt att träffas, och kom gärna tillbaka!

Som ensamt ord, eller som avslutning en konversation eller en diskussion, kan ordet betyda ungefär:

Ok, jag sticker nu” ellerok, jag måste sluta nu”.

Venga! är ett annat slanguttryck som används lika mycket som vale. Ordet är imperativ av verbet ”venir” – att komma – och betyder bokstavligen ”kom hit”. Det används på liknande sätt som vale, men används mera som svenskans: ”Kör till!”, ”Sätt igång!” eller ”Ok, då drar vi!”

Vanliga spanska svordomar

De allra flesta slangorden Gran Canaria är av svordomskaraktär.

Det är i många kretsar dessutom helt accepterat att lägga in långa haranger av svordomar i dagligt tal utan att det anses mer än kanske något stötande.

Även kanariska affärsmän och offentliga personer hörs ofta svära i tjänsten och under representationsuppdrag ett sätt som inte skulle vara accepterat i Sverige.

Det absolut vanligaste svärordet är naturligtvis:

Coño

som betyderfitta” men som används ungefär som ordet ”fan”.

Att säga detta ord behöver inte alls betyda att man är arg, utan kan betyda ett uttryck av förvåning, glädje, eller ofta inget alls, mer än en liten krydda i dagligt tal. Oftast hör man tonfallet i vilket sammanhang ordet är menat att uppfattas.

Många personer som är osäkra eller nervösa slänger gärna in ettcoño” lite varstans i meningarna, för att liksom låta mer familjära, och det är oftast samma typer av människor som i Sverige säger: ”jodå för fan, ”fan, vad varmt det ärellervad fan nu ?

Que coño pasa aqui? (Va fan är det som händer här?)

Coño, que calor! (Fan vad varmt!)

Déjame, coño! (Låt mig vara i fred för fan!”)

eller bara:

COÑO! (För fan! eller För helvete!)

En annan vanlig sexuell svordom är:

Joder (uttalaschoder)

som betyder ungefärknulla” men används sällan som verb utan mer som ett uttryck av förvåning, misstro eller irritation. En skolelev kan till exempel säga följande för att utrycka sin indignation över för mycket läxor:

Joder, profe! (För helvete, magistern!)

Eller bara:

Joder…! (Men va fan… !)

Vill man uppnå samma effekt, men utan att vara lika stötande (joder är nämligen ett mycket fult ord även med kanariska mått mätt) kan man korta ner det till:

Jo’… (uttalas cho)

Joder är alltså mycket starkare än Jo’… En kanarier som sägerjodervill antingen uttrycka ett mycket starkt ogillande eller vill något sätta en gräns för något som gått för långt.

Det mildare uttrycketjo’…är mera accepterat som en vardagssvordom, ungefär som ”fan”.

Vill man jämföra med svenskan kan man jämföra med några av de olika religiösa uttrycken vi har i svenskan. Vissa betyder ingenting medan andra upplevs som mycket stötande eller aggressiva: Säger någon tex:

”Nu får du fantamej ta och ge dig” höjer nog ingen ögonbrynen idag, även om en eller annan äldre person kanske skulle kunna ta något lite illa vid sig.

Men om någon säger:

Måtte Djävulen ta dig om du inte slutar nu!”

uttrycker det naturligtvis en mycket starkare indignation, och kanske även ett hot om repressalier. Värdeskillnaderna mellanjoder” och ”joär likartade, även om vissa personeroftast tonåringaribland kan sägajoderbara för att göra sig grova i mun som möjligt.

Oftast hänger dessa ord ihop med en speciellsvordomsgest”, som innebär att man för upp högra handen till tinningen och vänder handflatan utåt till höger. Gesten betyder att någoteller någonär vansinnigt, helknäppt, sjukt.

Använder man ordetjoderellerjo…” ihop med ”handflategesten betyder det ungefär:

Detta är ju för fan helt vansinnigt / flippat / crazy….!”

Man kan med fördel lägga till andra slangord, som texchacho”:

Chacho, joder! (Gosse, detta är ju helt åt h-e!)

Ordetcoñokan också kortas till ”ño” . Dettakortordär något mildare äncoño” men betyder samma sak.

Ño uttalas ofta – men inte alltid – med ett mjuktblåsljud slutet:

ño(ch). – uttalas njo(ch).

Ord som beskriver sexualitet

Nu kommer vi in en del könsord som kan vara lite mer stötande än hittills, om du läst till denna punkt och tycker att denna slang-guide redan gått för långt, sluta läsa här!

Men till dig som tyckte att lektionen om svordomar och fula ord var givande och rolig kommer här en översikt över några av de mer avanceradefula ordsom används spanska.

Polla (uttalas och skrivs iblandpoya”) är ordet framför andra för att beskriva det manliga könsorganet.

Chocho är (vid sidan av coño) ett populärt ord för att beskriva det kvinnliga könsorganet.

Här kan nämnas som ett sidospår att den kanariska motsvarigheten till svenskanskör upp den i häckenär:

Cojete el chocho (kör upp den i ………. Mycket grovt men sällsamt effektivt i skämtsamma sammanhang, tex puben efter några öl.)

Follar (uttalas och skrivs iblandfoyar”). Betyder att ha samlag.

Cachondo är ett mycket gammalt men samtidigt mycket fult och oborstat kanariskt ord som betyder ”kåt”.

Ett annat mycket gammalt kanariskt uttryck är:

Vamonos a hechar un cascete (Låt oss och oss ett ligg). Detta mycket grova uttryck är dessutom väldigt ovanligt, eftersom ordet cascete är ett urgammalt kanariskt ord som används sällan numera. Kanarier blir mycket förvånade om en utlänning använder det. (Obs! Används alltid ihop med en handgest som innebär att man knyter högerhanden och för upp den till solar plexus och sen framåt/utåt samt fram och tillbaka.) Frasen bör inte användas i städade sammanhang, bör tilläggas!

Culo är det spanska ordet för arsle eller röv. (Cojete el culo är ovanligt men går att använda.) Betyder ”Kör upp den/t i arslet”.

(El/ella) tiene una cara como el culo de un niño pequeño är ett skämtsamt uttryck, som betyder att någon ser ung ut och /eller har slät, ren hy. (Betyder ungefär: han/hon har ett ansikte /hy som rumpan ett litet barn)

Sexuellakomplimanger

Den vanligaste fällan i det spanska språket är felaktigt användande av ordet caliente vilket lätt kan missförstås att handla om sexualitet.

Var mycket försiktig med ordetcaliente” – som egentligen bara betyderhet” – men som med tiden har fått andra undertoner.

Om en kvinna av misstag tex säger:

Estoy caliente! (jag ärhet”)

betyder det i praktiken ungefär ”jag är kåteller ”jag är en lättfotad tjej

när hon egentligen skulle ha sagt:

Tengo mucho calor! (jag är väldigt varm!)

Var överhuvudtaget noga med hur du uttrycker dig om kvinnor, speciellt om du inte är säker kutymen i det sällskap du befinner dig.

Att säga om en kvinna att hon ärhet” (som i engelskans ”hot” = sexig) kan upplevas som mycket stötande, speciellt av kvinnans vänner och familj.

Esta chica esta muy caliente!

kan betyda ”den tjejen är skitsnygg”, men det kan också betyda att hon är en illa beryktadslynaeller tom en prostituerad – una puta – beroende på sammanhang och tonfall.

Ett lite mera grovt ord, men som är väldigt effektivt och knappast kan missförstås, är:

Morbo

som också betyder sexig, attraktiv, het.

Tengo morbo para ti!

betyder ungefär ”jag är kåt på dig”. Detta uttryck är väl knappast någon passande fras att öppna konversationen med på en cocktailbar, men kan likväl vara bra att kunna.

”Tengo morbo para ella/o”, betyder ”Jag är kåt på henne/honom”.

Om man är bland kompisar och redan pratar och skämtar på ett rått men hjärtligt sätt, och en sexig person (som inte är syskon eller ihop med någon i sällskapet) passerar förbi på gatan, så kan man säga:

Mira, que morbo!

vilket betyder ungefär ”kolla vilken snygging”.

Om man vill uttrycka förtjusning över en dams barm, så kan man säga:

Que pechugona!, vilket betyder ungefär ”Vilken tutt-fia! / Vilken hylla!”

”Pechuga” betyder ”bröst”. Ofta ser man på spanska matsedlar ”pechuga con papas fritas”, vilket betyder ”kycklingbröst med pommes frites”.

Pechugona är därför ett mycket grovt och nedsättande sätt att beskriva en kvinna, och ordet reducerar mer eller mindre hennes kvalitéer till enbart bröstens storlek. Uttrycket bör därför användas sparsamt, om ej alls.


Ord för att beskriva mäns sexuella kvalitéer:

Motsvarande uttryck för att beskriva en mans sexuella kvalitéer är till exempel:

El tiene un buen pacete (han har en redig ”apparat”)

Man kan också säga:

El tiene una tranca muy grande (vilket betyder ungefär ”han har en enorm snabel”)

Tranca är ett lokalt kanariskt dialektalt ord för mannens könsorgan, som enligt uppgift är mycket gammalt och härstammar eventuellt ända från guanchernas tid.

Ord som beskriver homosexualitet:

Mariquita är ett ord som egentligen betyder ”nyckelpiga” men har kommit att användas om homosexuella ungefär som det svenska ordet ”bög”. Marichita kan också betyda en man med kvinnliga kvalitéer och / eller typ ”fjompa”,  ”fjolla”.

Unga män kallar ibland varandra för ”mariquita” som ett skämt, men ordet kan upplevas som extremt nedsättande av vissa.

I vissa fall kan ”mariquita” användas för att beskriva män som klär ut sig till kvinnor. Det är dock mycket värdeladdat, och som mer rumsrent alternativ är det engelska ordet ”drag queen” mer eller mindre accepterat och neutralt.

Maricon är lite grövre, och betyder också ”bög”, men är mindre tvetydigt. ”Un maricon” är en homosexuell man, inte en cross-dresser eller en transgender-person, utan mer direkt nedsättande som svenskans ”bögjävel”. Betänkt att ”maricon” är mycket mer nedsättande än ”mariquita”.

Homosexuella använder ibland ordet mariquita om varandra på ett skämtsamt sätt:

El es un poco mariquita (han är lite fjollig)

Este parece un poco mariquita (den där ser lite bögigt/tjejigt ut).

Homosexuella använder själva mycket sällan ordet maricón, eftersom det vanligen enbart används nedsättande, aldrig skämtsamt.

 

Gilipolla (uttalas chillipoya) betyder ungefär ”mes”, ”fjant” eller ”fegis”. Används mest om män. Betyder ungefär ”slappsnopp”.

Ord som beskriver sexhandel och playboyliv:

Chulo (uttalas ”tjulo”) är ett ord som betyder ungefär ”hallick”. Kan användas om män som har lätt att få kvinnor, typ som engelskans ”stud”, dvs en ”hingst”, men som missbrukar detta.

Puta betyder ”hora”, men kan också betyda ”slyna” eller ”lättfotad kvinna”.

Puto betyder samma sak som ”puta” men används om män, speciellt om homosexuella.

Una gran porqueria (”en riktig svinstia”) är ett uttryck som kan användas för att beskriva ett tillhåll en riktigt skitig raggpub.

Una puteria – betyder ”horhus”.

En person (vanligtvis en man) som beskrivs som ”un golfo” är antingen ansedd som en riktig bock, eller som en belevad playboy, beroende på tonfall och sammanhang.

El es un grande golfo, verdad? (Han är en riktigt horbock, eller hur?)

Golfo kan också betyda idiot, åsna, torsk.

Men: och detta är viktigt:  golfo kan också betyda att personen ifråga är en riktigt avelshingst, en playboy, dvs en man som haft många kvinnor och som kan konsten att tillfredsställa dem. Golfo kan också – även om det är mindre vanligt – böjas som ett adjektiv:

El es muy golfoso (han är väldigt ”playboyaktig”)

Ok, nu har jag nog tömt mitt ordförråd på fula ord och slanguttryck… men det innebär naturligtvis inte att jag uttömt ämnet som sådant. Jag reserverar mig dessutom för stavningen, vilken säkerligen har sina brister.

Jag lärde mig större delen av mina fula ord och uttryck av min vän och granne Pepe, som arbetat med svenskar inom restaurangbranschen under en stor del av sitt liv – så om jag skrivit något fel i denna guide, gå till Pepe och klaga för jag skyller ändå bara på honom! Pepe ambien esta un poco mariquita.

Som avslutning skulle jag vilja dra ett mina och Pepes svensk-kanariska skämt. Under en kväll när vi satt och drack ganska stora mängder kanariskt vin och kanelbrännvin på en finca (en kanarisk gård) i Moya, så sa Pepe:

”Suéco es una idioma muy estraño. Digame porque una ”A” con dos puntos (Ä) es una ”E”? Por que?”

(Betyder ungefär: Svenska är ett konstigt språk. Säg mig varför ett A med två prickar blir till ett E? (ett Ä) Varför!?)

Då kontrade jag på min knaggliga – men dock hjälpligt begripliga – spanska:

”Español es un idioma muy estraño tambien. Dígame por favor, por que un cono con una raya (~) sobre la ene, es un coño!? Por que?! Esto no intiendo!”

(Betyder ungefär: Spanskan är också ett konstigt språk. Säg vänligen varför en plast-tratt (un cono) med ett streck över ena n-et (ñ) blir till en fitta. (un coño) Varför?! Detta förstår jag verkligen inte!)

Skämtet drog ned åtskilliga skrattsalvor under festen, och upprepades otaliga gånger under flera veckor efteråt, av de kanarier som deltog.

Så om inte detta fungerar som inspiration för att lära sig spansk slang… så säger jag bara:

Cojete el chocho!

 

Vale mi nino!?!

Hasta Luego!
/El Suéco

 

 

 

 

 


Comments

 1. stratosg says

  Hmmm, bra men en hel del irriternade stavfel …

  • HÅKAN. Det var en väldig produktion av kommentarer på en gång. Det som saknas är väl att det är svårt att härleda till respektive artikel. I fortsättningen kan du väl skriva rubriken på artikeln först, så man vet vad din kommentar handlar om.
   Angrepp på personer vill vi inte ha på vår sida, så din kommentar om kung Juan Carlos kan vi inte publicera. Vi försöker hålla oss till fakta. Övriga pressen får ta de andra kommentarerna. Detta är en hobbyverksamhet som Leffe och jag bedriver och vill inte ha någon anmälan på oss om det vi publicerar.
   Angående ”irriterande stavfel” så får du precisera vad du menar. I din egen text var det bara ett, vad jag kunde se.
   Låt oss hjälpas åt och göra Kanarieliv till en trevlig mötesplats.
   Vänligen / Gunnar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: