Ny gångbro i Las Palmas ska förbinda hamnen med nya centrum

"La pasarela del Puerto Onda Atlantica", som projektet kallas, kommer  att innebära en  investering för Las Palmas kommun på över 2,5 miljoner Euro. Bron  finansieras genom utvecklingsfonden FDCAN Canarias, och syftar till att förbättra miljön för gångtrafikanter samt öka tillgängligheten mellan hamnen och staden. Den kurviga gångvägen för fotgängare och cyklar kommer att bli 273 meter lång och sex meter bred. Bron ska förbinda området Mercado del Puerto med Sanapú port, med en passage över … [Read more...]