Se miljöorganisationen Ben Magecs video från arbetet med att rensa upp olja från Gran Canarias stränder

https://www.youtube.com/watch?v=d10rdtVPs9c … [Read more...]

Tusentals miljoner fat olja i farvattnen runt Kanarieöarna

Internationella oljebolag bekräftar nu att det finns olja i farvattnen runt Kanarieöarna - förmodligen finns dessutom olja i mycket rikliga mängder. Och samtidigt som dessa ekonomiska aspekter övervägs, börjar många av oljemotståndarna nu vackla och bli mer positiva inför en eventuell utvinning. Enligt oljebolaget Caim Energy som ingår i det forskningsteam som provborrar  efter olja i området runt Marrocko, Väst-Sahara och Kanarieöarna, så rör det sig förmodligen om minst 800 miljoner fat … [Read more...]